18 de març, 2014

COMUNICAT FINAL COPA DEL REI 2014

El temps passa i aquesta directiva segueix obstinada en que el nostre equip no tingui l‘animació que mereix. Les directrius del club estan manipulades sempre pels mateixos i el soci, teòricament sobirà a les seves decisions a assemblees, no te ni veu ni vot.

Després que s’hagin rigut de tots els socis d’aquest club, per tallar la iniciativa “grada d’animació” confirmada a l’assemblea de compromissaris i després de mes de dos anys de dur treball de preparació… ens enfrontem a una desídia insostenible davant la imminent final de la Copa del rei.

En aquest moment, ens veiem en l’obligación de fer pública aquesta actitud, ja que tot intent de crear un focus d’animación a l’alçada de nostres colors ha estat anul·lat.

Es van sol·licitar facilitats per a l’agrupament després d’obtenir nosaltres entrades pel sorteig ordinari, el club també es va negar.

Aquesta directiva intentarà negar l’evident desvinculació amb els seus grups d’animació com ja ve fent temps enrrere mitjançant banderes gratuïtes, tifos o d’altres elements… que com ja sabem, no “mouen” una graderia.

Malgrat això, allà estarem, ho intentarem i animarem al Barça fins al final.

Els que volgueu deixar-vos la veu animant a l’equip, us esperem a la GRADA INFERIOR DE GOL NORD DE MESTALLA sectors 8-9…

Visca el Barça i Visca Catalunya.

BOIXOS NOIS – DISCIPLINA FCB

GRUP FIDEL - NOSTRA ENSENYA

SUPPORTERS BARÇA - SUPPORTERS PUYOL

TOXICS FCB

***********************************************

El tiempo pasa y esta directiva sigue empeñada en que nuestro equipo no tenga la animación que merece. Las directrices del club están manipuladas siempre por los mismos y el socio, teóricamente soberano en sus decisiones en asambleas, no tiene voz ni voto.

Tras reirse de todos los socios de este club, por cortar la iniciativa “grada de animación” confirmada en asamblea de compromisarios y tras más de dos años de duro trabajo de preparación… nos enfrentamos a una desidia insostenible ante la inminente final de la Copa del rey.

En este momento, nos vemos en la obligación de hacer pública esta actitud, ya que todo intento de crear un foco de animación a la altura de nuestros colores ha sido anulado.

Se solicitaron entradas conjuntas para todos los grupos en una única zona acotada, el club se negó.

Se solicitaron facilidades para el agrupamiento tras obtener nosotros las entradas por el sorteo ordinario, el club también se negó.

Esta directiva intentará negar la evidente desvinculación con sus grupos de animación como ya viene haciendo tiempo atrás mediante banderas gratuitas, tifos u otros elementos… que como ya sabemos, no “mueven” una grada.

A pesar de ello, estaremos allí, lo intentaremos y animaremos al Barça hasta el final.

Los que querais dejaros la voz animando al equipo, os esperamos en la GRADA INFERIOR DE GOL NORTE DE MESTALLA sectores 8-9…

Visca el Barça y Visca Catalunya.

BOIXOS NOIS – DISCIPLINA FCB

GRUP FIDEL - NOSTRA ENSENYA

SUPPORTERS BARÇA - SUPPORTERS PUYOL

TOXICS FCB

28 de febrer, 2013